Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Peeter Normak

direktor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: peeter.normak@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Kevad 2017

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6212.DT Teoreetiline informaatika 4 IFIFB/16.DT      
IFI8101.DT Infoühiskonna käsitlused ja protsessid 8     en

Sügis 2017

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7021.DT Infotehnoloogia infrastruktuuri arendamine 4 IFITM/17.DT      

Kevad 2018

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3 IFITM/17.DT      
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4     en

Sügis 2018

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6212.DT Teoreetiline informaatika 4 IFIFB/17.DT 1    
IFI7028.DT Erialapraktika 6 IFITM/17.DT 1    

Kaasõppejõuna õpetamine

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Vastutav õppejõud  
DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis 6 1 Hans Põldoja  

Kevad 2019

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3 IFITM/18.DT 1    
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3 IFITM/17.DT 1    
IFI8101.DT Infoühiskonna käsitlused ja protsessid 8     en
Süsteem ei näita vabaaineid, ELU projekte ja kaasõppejõuna kavandatud õppetööd.