Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Mart Laanpere

haridustehnoloogia vanemteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: mart.laanpere@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Õppekava kuraator

Õppekava kood Õppekava nimetus Õppetase
IFIOM.DT Informaatikaõpetaja magistriõpe

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
IFI7011.DT Põhipraktika I 6
IFI7012.DT Põhipraktika II 6
IFI7031.DT Aktiivõpe informaatikatunnis 3
IFI7034.DT Informaatika didaktika 6
IFI7051.DT Õppedisaini alused 4
IFI7055.DT Innovatsioonitehnoloogiad 4
IFI7086.DT Informaatika didaktika praktikum I 3
IFI7087.DT Informaatika didaktika praktikum II 3
IFI7200.DT Informaatika didaktika 4
IFI7207.DT Digitaalne õppevara 4
IFI7216.DT Aktiivõpe informaatikatunnis 4
IFI7218.DT Magistritöö seminar 4