Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

David Jose Ribeiro Lamas

interaktsioonidisaini professor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: david.lamas@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
IFI6200.DT Digitehnoloogiad poliitikas ja valitsuses 4
IFI7119.DT Magistritöö 21
IFI7122.DT Magistritöö 20
IFI7157.DT Praktika 4
IFI7158.DT Magistritöö seminar 4
IFI7159.DT Inimese ja arvuti interaktsiooni alused 5
IFI7160.DT Inimese ja arvuti interaktsiooni aktuaalsed teemad 4
IFI7161.DT Disaini teooria ja metoodika 4
IFI7318.DT Magistritöö seminar 6
IFI7320.DT Andmeesituse tehnoloogiad 4
IFI7404.DT Disainimõtlemine ja generatiivsed uuringud 4
IFI8110.DT Inimese-arvuti interaktsiooni uurimissuunad 4