Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Anna Šeletski

matemaatika lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: anna.seletski@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Õppekava kuraator

Õppekava kood Õppekava nimetus Õppetase
MLMB.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs bakalaureuseõpe

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
MLM6002.DT Matemaatiline analüüs I 5
MLM6060.DT Loodusteaduste matemaatika algkursus 5
MLM6061.DT Loodusteaduste matemaatika algkursus 4
MLM6181.DT Diferentsiaal- ja integraalarvutuse algkursus 4
MLM6182.DT Lineaaralgebra algkursus 4
MLM6202.DT Diskreetne matemaatika 5
MLM6402.DT Algebra ja geomeetria 6
MLM6501.DT Matemaatiline analüüs I 4
MLM6502.DT Matemaatiline analüüs II 4