Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Vladimir Tomberg

interaktsioonidisaini dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: vladimir.tomberg@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
IFI7165.DT Erivajadustega arvestav disain 4
IFI7169.DT Ligipääsetavuse töötuba 4
IFI7180.DT Prototüüpide loomine 4
IFI7317.DT Digitaalse ligipääsetavuse töötuba 4
IFI7342.DT Interaktsioonidisaini projekt 4
IFI7405.DT Tarkvaraanalüüs ja nõuete koostamine 4