Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Peeter Normak

direktor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: peeter.normak@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Õppekava kuraator

Õppekava kood Õppekava nimetus Õppetase
IFITM.DT Infotehnoloogia juhtimine magistriõpe

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
IFI6019.DT Teoreetiline informaatika 5
IFI6212.DT Teoreetiline informaatika 4
IFI7003.DT Projektijuhtimine tarkvaraarenduses 6
IFI7009.DT Erialaseminar 6
IFI7015.DT Eriala individuaalaine 3
IFI7021.DT Infotehnoloogia infrastruktuuri arendamine 4
IFI7028.DT Erialapraktika 6
IFI7046.DT Eriala individuaalaine 3
IFI7217.DT Informaatika alused 4
IFI7221.DT Sissejuhatus erialasse 4
IFI8101.DT Infoühiskonna käsitlused ja protsessid 8
IFI8102.DT Erialane rakenduslik tegevus 6
IFI8103.DT Kvalifikatsioonieksam 6
IFI8104.DT Ülikoolipraktika 6
IFI8106.DT Teadusseminar 4
IFI8107.DT Eriala individuaalaine 4
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4
IFI8113.DT Eriala individuaalaine 3
IFI8114.DT Eriala individuaalaine 5