Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

DTOSM/19.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad — Sügis 2019

Erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7401.DT Kollektiivne intelligentsus sotsiotehnilistes süsteemides 6 Kai Pata en
INT7096.DT Infoteaduse teooriad ja metodoloogiad 6 Sirje Virkus en
RIP7515.YK Kodanikuühiskond ja ühiskondlikud innovatsioonid 6 en
STS7501.YK Sotsiaalne innovatsioon ja vastutustundlik valitsemine 6 en
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7404.DT Disainimõtlemine ja generatiivsed uuringud 4 David Jose Ribeiro Lamas en
IFI7406.DT Äriprotsessi modelleerimine ja automatiseerimine 4 Alexander Horst Norta en
 
Kohustuslikud ained: 24 EAP
Valikained: 8 EAP