Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

DTOSM/19.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad — Sügis 2020

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6  
 
Erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
AKJ7177.YK E-valitsuse õiguslikud alused 6 en
IFI7403.DT Andmepõhine otsustamine ja muutuste juhtimine organisatsioonis 6 Mart Laanpere en
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7405.DT Tarkvaraanalüüs ja nõuete koostamine 4 Vladimir Tomberg en
RAS7741.YK Andmeanalüütika R-keeles 4 en
RIP7500.YK Ühiskonna ja poliitika teooria 4 en
RIP7513.YK Turvalisus, privaatsus ja usaldus 4 en
 
Praktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7407.DT Praktika 6 Kai Pata en
 
Kohustuslikud ained: 24 EAP
Valikained: 16 EAP