Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFHTM/18.DT Haridustehnoloogia — Kevad 2019

Erialane võõrkeel  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
LCE6421.HT Erialane inglise keel I 6  
LCE6422.HT Erialane inglise keel II 6  
LCE6423.HT Erialane inglise keel III 6  
LCE7302.HT Akadeemiline inglise keel 6  
 
Innovaatilise õpiprotsessi disain  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7207.DT Digitaalne õppevara 4 Mart Laanpere  
IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused 4 Kai Pata  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7202.DT Multimeediumi arendamine 4 Andrus Rinde  
IFI7215.DT Hariduslikud programmeerimiskeeled 4 Inga Petuhhov  
 
Uurimistöö pädevuste moodul  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
DTI7002.DT Uurimismeetodid 6 Terje Väljataga  
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3 Hans Põldoja  
 
Õppiva organisatsiooni tehnoloogiad  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7074.DT Tehnoloogiapõhine õpe organisatsioonis 4 Kai Pata  
IFI7206.DT Operatsioonisüsteemide paigaldus ja haldus 4 Tanel Toova  
 
Digitaalsete õpimängude disain  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7177.DT Mängu elementide kavandamine 4 Mikhail Fiadotau en
IFI7306.DT Õppemängu disain 4 Martin Sillaots en
 
Kohustuslikud ained: 17 EAP
Valikained: 14 EAP
Õppiva organisatsiooni tehnoloogiad: 8 EAP
Digitaalsete õpimängude disain: 8 EAP