Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFIFB/16.DT Informaatika — Kevad 2018

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis 6 Jaanika Meigas  
 
Erialane võõrkeel  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
LCE6421.HT Erialane inglise keel I 6  
LCE6422.HT Erialane inglise keel II 6  
LCE6423.HT Erialane inglise keel III 6  
 
Erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI6107.DT Sissejuhatus infoturbesse 4 Hillar Põldmaa  
MLM6400.DT Tõenäosuslikud struktuurid 6 Tõnu Tõnso  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI6215.DT Arvutite ja võrkude haldamine 3 Meelis Karp  
 
Tarkvaraarendus  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI6054.DT Agiilne tarkvaraarendus 3 Marek Kusmin  
IFI6101.DT Asjade internet 3 Jaagup Kippar  
IFI6208.DT Üldotstarbelised arendusplatvormid 4 Jaagup Kippar  
 
Digitaalne meedia  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI6077.DT 3D modelleerimine I 4 Kalle Kivi  
 
Kohustuslikud ained: 16 EAP
Valikained: 9 EAP
Tarkvaraarendus: 10 EAP
Digitaalne meedia: 4 EAP