Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFIMM/18.DT Inimese ja arvuti interaktsioon — Kevad 2020

Kohustuslikud ained: 0 EAP
Valikained: 0 EAP