Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFIMM/19.DT Inimese ja arvuti interaktsioon — Kevad 2020

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6  
 
Erialaained: Kogemuste kujundamine, ühiskonna kujundamine  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
PSP7079.LT Kultuur, kõne ja mõtlemine 4 en
 
Erialaainete aluskursused  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7308.DT Uurimismeetodid 6 Timo Tobias Ley en
IFI7318.DT Magistritöö seminar 6 David Jose Ribeiro Lamas en
 
Erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7313.DT Interaktsioonidisaini meetodid 4 Hans Põldoja en
IFI7340.DT Interaktiivsete tarkvarasüsteemide loomine 4 Ilja Šmorgun en
IFI7341.DT Kasutajakogemuse hindamine 4 Sonia Claudia da Costa Sousa en
IFI7342.DT Interaktsioonidisaini projekt 4 Vladimir Tomberg en
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7160.DT Inimese ja arvuti interaktsiooni aktuaalsed teemad 4 David Jose Ribeiro Lamas en
 
Kohustuslikud ained: 34 EAP
Valikained: 8 EAP