Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFIOM/19.DT Informaatikaõpetaja — Sügis 2019

Informaatika erialaained ja ainedidaktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7034.DT Informaatika didaktika 6 Mart Laanpere  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7205.DT Digitaalse meedia sisutootmine 4 Andrus Rinde  
 
Põhikooli matemaatika erialaained ja ainedidaktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM7103.DT Matemaatika didaktika 4 Madis Lepik  
MLM7401.DT Elementaarmatemaatika P1 3 Jüri Kurvits  
 
Haridustehnoloogia  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 4 Hans Põldoja  
IFI7210.DT Õpianalüütika 4 Kairit Tammets  
 
Ühiskonnaõpetuse erialaained ja ainedidaktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
AIE7328.HT Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse didaktika I 6  
 
Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
KAT7032.HR Arengu ja õppimise toetamine 6  
KAT7044.HR Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid 6  
 
Praktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
YDP7001.YM Õpetajakoolituse praktika I 6 Mart Laanpere  
 
Kohustuslikud ained: 24 EAP
Valikained: 4 EAP
Põhikooli matemaatika erialaained ja ainedidaktika: 7 EAP
Haridustehnoloogia: 8 EAP
Ühiskonnaõpetuse erialaained ja ainedidaktika: 6 EAP