Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFIOM/19.DT Informaatikaõpetaja — Kevad 2020

Informaatika erialaained ja ainedidaktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3 Mart Laanpere  
IFI7215.DT Hariduslikud programmeerimiskeeled 4 Inga Petuhhov  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7217.DT Informaatika alused 4 Peeter Normak  
 
Põhikooli matemaatika erialaained ja ainedidaktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM7206.DT Digivahendid matemaatikaõppes 3 Jüri Kurvits  
MLM7402.DT Elementaarmatemaatika P2 3 Jüri Kurvits  
 
Haridustehnoloogia  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7207.DT Digitaalne õppevara 4 Mart Laanpere  
IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused 4 Kai Pata  
 
Ühiskonnaõpetuse erialaained ja ainedidaktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
RIM6101.YK Ettevõtlus ja majandus 6  
 
Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
KAT7033.HR Õppe diferentseerimine 6  
KAT7034.HR Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas 6  
 
Praktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
YDP7002.YM Õpetajakoolituse praktika II 6 Mart Laanpere  
 
Kohustuslikud ained: 25 EAP
Valikained: 4 EAP
Põhikooli matemaatika erialaained ja ainedidaktika: 6 EAP
Haridustehnoloogia: 8 EAP
Ühiskonnaõpetuse erialaained ja ainedidaktika: 6 EAP