Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFIOM/19.DT Informaatikaõpetaja — Sügis 2020

Informaatika erialaained ja ainedidaktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7219.DT Tarkvaratehnika ja -disain 4 Mikhail Fiadotau en
 
Põhikooli matemaatika erialaained ja ainedidaktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM7104.DT Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika 3  
 
Haridustehnoloogia  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7051.DT Õppedisaini alused 4 Mart Laanpere  
IFI7214.DT Disaini- ja arenduslabor 4 Vladimir Tomberg  
 
Ühiskonnaõpetuse erialaained ja ainedidaktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
AKJ6292.YK Ühiskond ja õigus 6  
RIT6101.YK Riik, poliitika ja valitsemine 6  
 
Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7084.DT Haridustehnoloogia koolis 4 Kai Pata  
KAT7022.HR Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uurimismeetodid kasvatusteadustes 3  
KAT7024.HR Kogemusõpe avatud õppekeskkonnas 3  
KAT7035.HR Kasvatus- ja haridusmõtlemise arengulugu 6  
KAT7038.HR Õpi- ja käitumisraskustega õpilane ainetunnis 3  
KAT7039.HR Aine- ja keeleõppe lõimimine mitmekultuurilises õpikeskkonnas 6  
KUM7135.FK Hääl õpetaja töös 3  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6  
 
Praktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7011.DT Põhipraktika I 6 Mart Laanpere  
 
Kohustuslikud ained: 10 EAP
Valikained: 34 EAP
Põhikooli matemaatika erialaained ja ainedidaktika: 3 EAP
Haridustehnoloogia: 8 EAP
Ühiskonnaõpetuse erialaained ja ainedidaktika: 12 EAP