Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFITD/17.DT Infoühiskonna tehnoloogiad — Kevad 2019

Erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI8101.DT Infoühiskonna käsitlused ja protsessid 8 Peeter Normak en
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI8110.DT Inimese-arvuti interaktsiooni uurimissuunad 4 David Jose Ribeiro Lamas en
 
Kohustuslikud ained: 8 EAP
Valikained: 4 EAP