Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFITD/18.DT Infoühiskonna tehnoloogiad — Kevad 2020

Üldained  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI8007.DT Kombineeritud uuringudisainid 6 Katrin Niglas en
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4 Peeter Normak en
 
Erialaained  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
DTI8007.DT Teaduskollokvium 4 Timo Tobias Ley en
 
Kohustuslikud ained: 0 EAP
Valikained: 14 EAP