Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INITB/17.DT Infoteadus — Sügis 2017

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis 6 Hans Põldoja  
 
Eriala valikained  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
INT6053.DT Dokumendi- ja arhiivihalduse alused 6 Kädi Riismaa  
 
Inforessursside hange, analüüs ja vahendamine  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI6013.DT Andmebaaside projekteerimine 3 Jaagup Kippar  
 
Infoteaduse teoreetilised alused  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
INT6002.DT Sissejuhatus infoteadustesse 6 Sirje Virkus  
INT6044.DT Sissejuhatus infoarhitektuuri 4 Elviine Uverskaja  
INT6074.DT Informatsiooninduse arengulugu 4 Aile Möldre  
 
Teabeteeninduse korraldus  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
INT6041.DT Elektrooniline kirjastamine 4 Aile Möldre  
 
Kohustuslikud ained: 27 EAP
Valikained: 6 EAP