Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INITB/17.DT Infoteadus — Kevad 2018

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis 6 Jaanika Meigas  
 
Eriala valikained  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI6023.DT Arvutigraafika 4 Mati Mõttus  
INT6071.DT Dokumendi- ja arhiivihalduse normatiivne keskkond 4 Kädi Riismaa  
 
Erialane võõrkeel  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
LCE6424.HT Erialane inglise keel I 6  
LCE6425.HT Erialane inglise keel II 6  
LCE6426.HT Erialane inglise keel III 6  
 
Inforessursside hange, analüüs ja vahendamine  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
INT6076.DT Metaandmete loomine ja haldamine 6 Aile Möldre  
 
Kohustuslikud ained: 12 EAP
Valikained: 14 EAP