Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INITB/19.DT Infoteadus — Kevad 2020

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis 6 Jaanika Meigas  
 
Eriala valikained  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
INT6047.DT Kirjastustegevus 4 Aile Möldre  
INT6082.DT Infoühiskonna teenused ja teabehaldus 4 Kädi Riismaa  
 
Erialane võõrkeel  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
LCE6523.HT Erialane inglise keel I 6  
LCE6524.HT Erialane inglise keel II 6  
 
Inforessursside hange, analüüs ja vahendamine  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI6068.DT Sissejuhatus infosüsteemidesse 4 Jelena Vendelin  
INT6076.DT Metaandmete loomine ja haldamine 6 Aile Möldre  
 
Teabeteeninduse korraldus  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
INT6011.DT Infoteenindus 4 Elviine Uverskaja  
 
Kohustuslikud ained: 20 EAP
Valikained: 14 EAP