Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppeained | Õppejõud | Avaldused | Päringud

MLMB/16.DT Matemaatika — Sügis 2017

Matemaatika erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI6074.DT Programmeerimise alused 4 Inga Petuhhov  
MLM6003.DT Matemaatiline analüüs II 4 Andi Kivinukk  
MLM6133.DT Elementaarmatemaatika III 4 Tiiu Kaljas  
MLM6203.DT Algebra I 5 Tatjana Tamberg  
MLM6204.DT Analüütiline geomeetria 4 Tõnu Tõnso  
MLM6224.DT Kaasaegne geomeetria 4 Mart Abel  
 
Matemaatika valikmoodul  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM6403.DT Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika 6  
 
Majandusmatemaatika valikmoodul  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM6301.DT Optimeerimine majanduses 6 Andi Kivinukk  
 
Kohustuslikud ained: 25 EAP
Valikained: 0 EAP
Matemaatika valikmoodul: 6 EAP
Majandusmatemaatika valikmoodul: 6 EAP