Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppeained | Õppejõud | Avaldused | Päringud

MLMB/16.DT Matemaatika — Kevad 2018

Erialane võõrkeel  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
LCE6421.HT Erialane inglise keel I 6  
LCE6422.HT Erialane inglise keel II 6  
LCE6423.HT Erialane inglise keel III 6  
 
Matemaatika erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM6009.DT Matemaatiline analüüs III 6 Maria Zeltser  
MLM6206.DT Arvuteooria 4 Tatjana Tamberg  
 
Matemaatika valikmoodul  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM7202.DT Algebra III 6  
 
Majandusmatemaatika valikmoodul  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM6302.DT Statistilised meetodid majanduses 6 Maria Zeltser  
 
Kohustuslikud ained: 10 EAP
Valikained: 6 EAP
Matemaatika valikmoodul: 6 EAP
Majandusmatemaatika valikmoodul: 6 EAP