Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppeained | Õppejõud | Avaldused | Päringud

MLMB/16.DT Matemaatika — Sügis 2018

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6  
 
Matemaatika erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM6007.DT Diferentsiaalvõrrandid 5 Maris Tõnso  
MLM6205.DT Algebra II 4 Mart Abel  
 
Matemaatika valikmoodul  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM6407.DT Diferentsiaalgeomeetria 6  
 
Majandusmatemaatika valikmoodul  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM6300.DT Matemaatiline planeerimine 6 Andi Kivinukk  
 
Praktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM6404.DT Praktika matemaatikas I 3 Andi Kivinukk  
 
Kohustuslikud ained: 18 EAP
Valikained: 0 EAP
Matemaatika valikmoodul: 6 EAP
Majandusmatemaatika valikmoodul: 6 EAP