Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLMB/18.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs — Kevad 2021

Andmeanalüüsi moodul  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7071.DT Mitmemõõtmeline statistika 6 Kairi Osula  
 
Majandusmatemaatika moodul  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM6306.DT Majandusstatistika meetodid 4 Maria Zeltser  
 
Praktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM6411.DT Praktika II 3  
 
Kohustuslikud ained: 3 EAP
Valikained: 0 EAP
Andmeanalüüsi moodul: 6 EAP
Majandusmatemaatika moodul: 4 EAP