Eesti keeles | In English
Study programmes | Lecturers | Final theses | Applications | Queries

IFIFB.DT Computer Science

Final theses Current supervision
 

Final theses

Study programme version Title Supervisors Defended Thesis
IFIFB/14.DT
Generatiivne disain Solid Edge'is: ülevaade ning juhendi loomine
(Generative Design in Solid Edge: Overview and Creating a Tutorial)
Kalle Kivi 05.06.2019 ETERA
IFIFB/14.DT
Laste eesti keele õpet toetava rakenduse kontseptuaalne disain
(Conceptual Design of an Application that Supports Teaching the Estonian Language to Children)
Triinu Jesmin 05.06.2019 ETERA
IFIFB/15.DT
Dünaamilise veebilehe loomine sisuhaldussüsteemiga Voog
(Developing a Web Page and Applying it to Voog CMS)
Andrus Rinde 05.06.2019 ETERA
IFIFB/15.DT
Nutikodu garaažilahendus AlexaPi abil
(Smart Home Garage Solution with AlexaPI)
Jaagup Kippar 05.06.2019 ETERA
IFIFB/15.DT
Tallinna tornide mobiilse liitreaalse mängu arendamine
(Developing Mobile Augmented Reality Game Tallinn Towers)
Martin Sillaots 05.06.2019 ETERA
IFIFB/15.DT
Lapse arengu hindamiseks virtuaalreaalse õpimängu kavandamine
(Virtual Reality Educational Game Designed to Measure Children's Development)
Romil Rõbtšenkov 05.06.2019 ETERA
IFIFB/15.DT
Wordpressi-põhise e-poe jõudluse parandamine kasutades React teeki
(Improve the Performance of a Wordpress Based E-shop with the Use of the React Library)
Andrus Rinde, Priit Puru 04.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT
WebRTC tarkvara kasutava video-fonoluku protoüübi arendus
(Development of Video Intercom that Uses WebRTC)
Jaagup Kippar, Janno Stern 04.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT
Veebiraamistiku Ionic kolmanda versiooni rakenduse neljandale versioonile migreerumise eelised ja takistused
(Advantages and Obstacles of Ionic Framework Application Migration From Third Version to Fourth )
Jaagup Kippar 04.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT
Olulisemate graafialgoritmide programmeerimise eripärad erinevates programmeerimiskeeltes
(The Properties and Realizations of Different Graph Algorithms in Different Programming Languages)
Inga Petuhhov 04.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT
Virtuaalreaalse teraapiamängu arendamine arahnofoobia näitel
(Development of the Virtual Reality Therapy Game by the Example of Arachnophobia)
Martin Sillaots 04.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT
Otsekaubandusliku veebipoe loomise ja haldamise võimaluste võrdlus veebikaubanduse platvormidel
(Possibilities Comparison for the Creation and Management of a Dropshipping Store on Ecommerce Platforms)
Inga Petuhhov 04.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT
Põlvkondade interaktsioonide erinevused arvutite sisendseadmete kasutamisel
(Generational Differences in Usage of Computer Input Devices)
Avar Pentel, Kairi Osula 04.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT
Sisuhaldussüsteemi Ghost võrdlus WordPressiga
(Comparison of Content Management Systems Ghost and WordPress)
Andrus Rinde 04.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT
Mobiilirakenduse arendamine React Native raamistikuga hulgimüügi ettevõtte näitel
(Developing a Mobile App Using React Native Framework with an Example of a Wholesales Company)
Rainit Vildo, Jaanika Meigas 04.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT
Androidi mobiilirakenduse arendamine ilusalongi soovitamise rakenduse näitel
(Develop an Android Mobile App for an Example of a Beauty Salon Recommender Application)
Inga Petuhhov 04.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT
Dockeri graafilise kasutajaliidese loomine
(Developing a Docker Graphical User Interface)
Jaagup Kippar 03.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT
Digitehnoloogiate instituudi kodulehekülje informatsiooni arhitektuuri analüüs
(Information Architecture Analysis for the School of Digital Technologies Website)
Hans Põldoja 03.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT
Mitmest erinevast materjalist koosneva 3D mudeli printimine
(Multimaterial 3D Model Printing)
Andrus Rinde 03.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT
Õppeinfosüsteemi ÕIS instituudi büroo vaate prototüüpimine
(Prototyping the School’s Office View for Study Information System ÕIS)
Hans Põldoja 03.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT
CSS Grid tehnoloogia kasutus dünaamilise sisuga veebirakenduste loomiseks eri platvormidel digitaalse lauamängu näitel
(Usage of CSS Grid for Designing Multi-Platform Web Applications with Dynamic Content. Case Study of a Digital Board Game)
Andrus Rinde 03.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT
Videomängu arendamine Pythoni multimeedia teegi pyglet näitel
(Development of a Video Game Using Python’s Multimedia Library pyglet)
Jaagup Kippar 03.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT
Azure DevOps migratsioonitarkvara prototüübi loomine
(Prototype Development of Azure DevOps Migrations Software)
Jaagup Kippar 03.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT
Õppeinfosüsteemi ÕIS mobiilse kasutajaliidese prototüübi disain
(Design of a Mobile User Interface Prototype for Study Information System ÕIS)
Hans Põldoja 03.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT
Skulptuurne modelleerimine tarkvara Sculptris näitel
(Sculptural Modeling Using Sculptris Software)
Andrus Rinde 03.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT
3D printerite kasutus Eesti koolides
(The Usage of 3D Printers in Estonian Schools)
Kalle Kivi 03.06.2019 ETERA
IFIFB/13.DT
Kasvuhoone automatiseerimine asjade interneti vahenditega
(Greenhouse Automation with IoT)
Jaagup Kippar 25.01.2019 ETERA
IFIFB/14.DT
Brändi edendamine uues meedias ettevõtte näitel
(Promoting Brand in the New Media on the Example of the Company)
Romil Rõbtšenkov 25.01.2019 ETERA
IFIFB/14.DT
Ravimite hinnavaatluse mobiilirakenduse prototüübi loomine iOS platvormile
(Creating a Medications Price Tracking Mobile Application Prototype for iOS Platform)
Romil Rõbtšenkov 25.01.2019 ETERA
IFIFB/14.DT
Iseõppimist toetava rakenduse loomine Angular ja Spring Booti abil
(The Development of a Self-Study Web Application Using Angular and Spring Boot)
Romil Rõbtšenkov 25.01.2019 ETERA
IFIFB/14.DT
Ettevõtete veebiprofiilide automaatseks võrdlemiseks tarkvararakenduse loomine
(Automatic Matching of Company Web Profiles )
Jaagup Kippar 25.01.2019 ETERA
IFIFB/14.DT
Githubi põhise õpikeskkonna arendus
(Development of Github-Based LMS)
Romil Rõbtšenkov 25.01.2019 ETERA