Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLMB.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs

Kaitstud lõputööd Juhendamisel lõputööd
 

Kaitstud lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
MLMB/15.DT Bayesi analüüsi alused Maria Zeltser 06.06.2019 ETERA
MLMB/15.DT Feynmani kolmnurga ülesanne ja Routhi teoreem Tõnu Tõnso 06.06.2019 ETERA
MLMB/15.DT Maatriksitega seotud kvaasirühmad Alar Leibak 06.06.2019 ETERA
MLMB/16.DT Mõnede tsükliliste rühmade otse- ja poolotsekorrutised Tatjana Tamberg 06.06.2019 ETERA
MLMB/16.DT Riemanni-Stieltjesi integraalist Anna Šeletski 06.06.2019 ETERA
MLMB/16.DT Arvu jagajate summaga või arvuga seotud naturaalarvud Tatjana Tamberg 06.06.2019 ETERA
MLMB/16.DT Borsuk-Ulami teoreem Mart Abel 06.06.2019 ETERA
MLMB/14.DT Pidevate 2π-perioodiliste funktsioonide lähendamisest trigonomeetriliste polünoomidega Andi Kivinukk 23.01.2019 ETERA