Eesti keeles | In English
Study programmes | Lecturers | Final theses | Applications | Queries

MLMOM.DT Teacher of Mathematics

Final theses Current supervision
 

Final theses

Study programme version Title Supervisors Defended Thesis
MLMOM/10.DT
6. klassi matemaatikaõppe aktiviseerimine
(The Excitation of Study of 6th Grade Mathematics)
Madis Lepik 07.06.2019 ETERA
MLMOM/16.DT
Ennastjuhtiva õppija kujundamine 10. klassi matemaatikatunnis
(The Possibilities of Developing Self-Regulated Learners in Teaching the 10th Grade Mathematics)
Kati Aus 07.06.2019 ETERA
MLMOM/17.DT
Uussisserändajad Eesti matemaatikahariduses: probleemid ja lahendusteed
(New Immigrants in Estonian Mathematical Education: Problems and Solutions)
Madis Lepik 07.06.2019 ETERA