Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INDLM/19.DT Digitaalraamatukogundus

Infoteaduse teoreetilised käsitlused  
Kohustuslikud ained 90 EAP Maht EAP Sügis 2019 Kevad 2020 Sügis 2020 Kevad 2021 Vastutav õppejõud  
COD1.DT Digitaalinformatsiooni korraldus 15         en
COD2.DT Juurdepääs digitaalraamatukogudele 15         en
COD3.DT Digitaalraamatukogude kasutajad ja kasutamine: kvantitatiivne ja kvalitatiivne hindamine 15         en
INT7045.DT Info- ja teadmusjuhtimine 15         en
INT7046.DT Inimressursside juhtimine 15         en
INT7134.DT Uurimismeetodid ja teadusteooria 15         en
 
Magistritöö  
Kohustuslikud ained 30 EAP  
 
Semestrivaade: Sügis 2019 Kevad 2020 Sügis 2020 Kevad 2021
 
Nominaaljaotuse tasakaal
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/INDLM/19.DT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/INDLM/19.DT