Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Madis Lepik

matemaatika didaktika dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: madis.lepik@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendatud lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/10.DT 6. klassi matemaatikaõppe aktiviseerimine 07.06.2019 ETERA  
MLMOM/17.DT Uussisserändajad Eesti matemaatikahariduses: probleemid ja lahendusteed 07.06.2019 ETERA