Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Hans Põldoja

haridustehnoloogia dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: hans.poldoja@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendatud lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/15.DT Õpimärkide kasutamine e-ohutuse pädevuste hindamisel esimeses kooliastmes 05.06.2019 ETERA  
IFHTM/17.DT Hajutatud kordamist sisaldavate õpiobjektide loomise ja esitamise keskkonna disain ja hindamine 05.06.2019 ETERA  
IFHTM/17.DT Foneemanalüüsil põhineva õigekirjaoskust arendava digitaalse õpimängu prototüübi disain ja evalveerimine 05.06.2019 ETERA  
IFIFB/16.DT Digitehnoloogiate instituudi kodulehekülje informatsiooni arhitektuuri analüüs 03.06.2019 ETERA  
IFIFB/16.DT Õppeinfosüsteemi ÕIS instituudi büroo vaate prototüüpimine 03.06.2019 ETERA  
IFIFB/16.DT Õppeinfosüsteemi ÕIS mobiilse kasutajaliidese prototüübi disain 03.06.2019 ETERA  
INITB/16.DT Eesti üldhariduse õppevara metaandmete rakendusprofiil 06.06.2019 ETERA (kaasjuhendaja)