Eesti keeles | In English
Study programmes | Lecturers | Final theses | Applications | Queries

Hans Põldoja

Associate Professor of Educational Technology
School of Digital Technologies

E-mail: hans.poldoja@tlu.ee

Profiles: TLU | ETIS | Google Scholar

Planned courses Past courses Current supervision Supervised theses Responsibilities
 

Supervised theses

Study programme version Title Defended Thesis  
IFHTM/15.DT
Õpimärkide kasutamine e-ohutuse pädevuste hindamisel esimeses kooliastmes
(Using Open Badges to Assess E-Safety Competencies at the First School Level)
05.06.2019 ETERA  
IFHTM/17.DT
Hajutatud kordamist sisaldavate õpiobjektide loomise ja esitamise keskkonna disain ja hindamine
(Design and Evaluation of a Learning System for Creating and Presenting Learning Objects with Built-In Spaced Repetition)
05.06.2019 ETERA  
IFHTM/17.DT
Foneemanalüüsil põhineva õigekirjaoskust arendava digitaalse õpimängu prototüübi disain ja evalveerimine
(Digital Learning Game for Developing Grammar Skills Based on Phonemic Analysis: Design and Evaluation of a Prototype)
05.06.2019 ETERA  
IFIFB/16.DT
Digitehnoloogiate instituudi kodulehekülje informatsiooni arhitektuuri analüüs
(Information Architecture Analysis for the School of Digital Technologies Website)
03.06.2019 ETERA  
IFIFB/16.DT
Õppeinfosüsteemi ÕIS instituudi büroo vaate prototüüpimine
(Prototyping the School’s Office View for Study Information System ÕIS)
03.06.2019 ETERA  
IFIFB/16.DT
Õppeinfosüsteemi ÕIS mobiilse kasutajaliidese prototüübi disain
(Design of a Mobile User Interface Prototype for Study Information System ÕIS)
03.06.2019 ETERA  
INITB/16.DT
Eesti üldhariduse õppevara metaandmete rakendusprofiil
(Metadata Application Profile for Learning Resources in General Education in Estonia)
06.06.2019 ETERA (co-supervisor)