Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Aira Lepik

raamatukogunduse lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: aira.lepik@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
INITB/16.DT Tegevustoad rahvaraamatukogudes – olemus, vajadus, kogemused  
INITB/16.DT Raamatukoguteenuste kvaliteedi mõõtmine ja hindamine soovitusindeksi abil  
INITM/15.DT  
INITM/17.DT  
INITM/17.DT  
INITM/17.DT  
2 bakalaureusetööd
4 magistritööd