Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Kai Pata

haridustehnoloogia dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: kai.pata@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
IFHTM/16.DT  
IFHTM/17.DT  
IFHTM/18.DT Sensoripõhiste teaduslaborite rakendamine kodanikuteaduse koolidevahelises kompententsikeskuses II-III kooliastmes  
IFITD/15.DT Innovatsioonipõhise õpiökosüsteemi rakendamist mõjutavad faktorid koolides  
IFITD/18.DT Tehnoloogia platvorm interaktsiooni toetamiseks muuseumites digitaalse kultuuripärandiga ühise tähendusloome kaudu  
3 magistritööd
2 doktoritööd