Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

David Jose Ribeiro Lamas

interaktsioonidisaini professor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: david.lamas@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
IFIMM/16.DT  
IFIMM/17.DT  
IFITD/13.DT Disainiartefaktid äriotsuste mõjutajatena: disaini ja äriväärtuste lõhe ületamine  
IFITD/13.DT Tegevuskonteksti semiootika inimese ja arvuti vahelises interaktsioonis: muuseumikogemuse digitaalne avardamine  
IFITD/13.DT Arengumaades e-tervise süsteemide loomise ja juurutamise raamistik  
IFITD/13.DT Arengumaades e-riigi teenuste juurutamise baasarhitektuur  
IFITD/15.DT Usalduse rollist kasutajate kaasamisel  
IFITD/15.DT Online teraapia efektiivsus nõrga ja tugeva depressiooni või ärevushäirete puhul  
IFITD/17.DT Inimkeha-põhiste multisensoorsete interaktsioonide seadmestamine  
IFITD/18.DT Kehakesksed hajutatud kasutajaliidesed: kehakesksete haptiliste kuvade teadlik ja teadvuseta tajumine  
IFITD/18.DT Mobiilireklaamide ajastuse, kestuse ja sageduse mõju efektiivsusele  
IFITM/17.DT  
IFITD/17.DT Emotsioonide ja usalduse vastasmõju inimesesarnases tehnoloogias (kaasjuhendaja)
IFITD/18.DT Kunsti-teaduse metodoloogia arendamine neurokoreograafia uuringutes (kaasjuhendaja)
3 magistritööd
11 doktoritööd (2 kaasjuhendajana)