Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Hillar Põldmaa

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
IFIFB/17.DT Õngitsusrünne asutuse näitel  
IFITM/16.DT Infoturbe koolituste mõju hinnang töötajate käitumisele Grant Thornton Balticu näitel  
IFITM/17.DT E-maili turbelahenduste kasutuselevõtt õngitsusrünnete vähendamiseks Eesti domeenis  
IFITM/17.DT  
IFITM/18.DT Riskianalüüsi metoodika väikese ja keskmise suurusega energiaettevõttes  
IFITM/18.DT Küberturbe parimate praktikate rakendamine Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts näitel  
1 bakalaureusetöö
5 magistritööd