Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Timo Tobias Ley

õpianalüütika ja haridusinnovatsiooni professor
Haridusteaduste instituut

E-mail: tobias.ley@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
IFIOM/18.DT Huviringide võrgustik abistava vahendina reaal- ja tehnoloogiahariduse omandamisel – tegevusuuring Eesti Kosmosekoolide Võrgustiku näitel  
IFITD/13.DT Tõsimängude rakendamine formaalhariduse kontekstis  
IFITD/17.DT Haridustehnoloogia lahenduste ühisdisain omaksvõtu ja muutunud praktikate toetuseks  
IFITD/19.DT Töökohal õppimine tehnoloogia abil digipöörde soodustamiseks  
IFHTM/18.DT Koolieelse lasteasutuse õpetaja toetamine õpperobootika juurutamisel teadmiste omaksvõtu mudelit kasutades (kaasjuhendaja)
IFITD/16.DT Tööstus 4.0 töötajate õpimudel Eesti elektroonikatööstuse näitel (kaasjuhendaja)
2 magistritööd (1 kaasjuhendajana)
4 doktoritööd (1 kaasjuhendajana)