Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Kalle Kivi

informaatika õpetaja
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: kalle.kivi@tlu.ee

Profiilid: TLU

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
IFIFB/14.DT  
IFIFB/15.DT 3D printeri juurutamine Sauga Põhikooli näitel  
IFIFB/17.DT 3D skaneerimise juhend Tallinna Ülikooli õpilasakadeemia kursusele  
3 bakalaureusetööd