Eesti keeles | In English
Study programmes | Lecturers | Final theses | Applications | Queries

Study programmes

Study programme code Study programme title in Estonian Study programme title in English  
IFIFB.DT Informaatika Computer Science  
INITB.DT Infoteadus Information Science  
MLMB.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Mathematics, Mathematical Economics and Data Analysis  
DTIDM.DT Interaktsioonidisain Interaction Design en
DTLGM.DT Digitaalsed õpimängud Digital Learning Games en
DTOSM.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad Open Society Technologies en
DTSSM.DT Tehisintellekti lahendused jätkusuutlikele ühiskondadele Artificial Intelligence for Sustainable Societies en
IFHTM.DT Haridustehnoloogia Educational Technology  
IFIMM.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Human-Computer Interaction en
IFIOM.DT Informaatikaõpetaja Teacher of Computer Science  
IFITM.DT Infotehnoloogia juhtimine Management of Information Technology  
INITM.DT Infoteadus Information Science  
MLMOM.DT Matemaatikaõpetaja Teacher of Mathematics  
IFITD.DT Infoühiskonna tehnoloogiad Information Society Technologies en
 
Bachelor's programmes: 3
Master's programmes: 10
PhD programmes: 1
 
Bachelor students: 295
Master students: 338
Doctoral students: 42
Total: 675

Minor fields of study

Study programme code Minor field of study
AIAJB.HT Digital humanities
GRR3B.HT Mathematics
IFIFB.DT Information Technology