Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLLB/17.LT Integreeritud loodusteadused: Matemaatika

Matemaatika I
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Vastutav õppejõud
MLM6101.DT Elementaarmatemaatika I 3            
MLM6102.DT Elementaarmatemaatika II 3            
MLM6103.DT Elementaarmatemaatika III 3            
MLM6501.DT Matemaatiline analüüs I 4            
MLM6502.DT Matemaatiline analüüs II 4            
MLM6521.DT Lineaaralgebra 4            
MLM6524.DT Analüütiline geomeetria I 3            
 
Matemaatika II
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Vastutav õppejõud
MLM6211.DT Matemaatika tarkvarapaketid 4            
MLM6227.DT Matemaatiline modelleerimine 4            
MLM6228.DT Diskreetne matemaatika I 3            
MLM6300.DT Matemaatiline planeerimine 6            
MLM6309.DT Tabelarvutus ja programmeerimine 4             Maria Zeltser
MLM6507.DT Matemaatiline statistika 3            
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/MLLB/17.LT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/MLLB/17.LT