Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFITD/19.DT Infoühiskonna tehnoloogiad — Kevad 2023

Kohustuslikud ained: 0 EAP
Valikained: 0 EAP