Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INITB/16.DT Infoteadus — Sügis 2018

Eriala valikained  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
INT6057.DT Digitaalraamatukogu: sotsiaalsed funktsioonid ja inimressursid 4 Aira Lepik  
INT6072.DT E-äri infoallikad 4 Silvi Metsar  
INT6079.DT Veebimeetria ja veebiuuringud 4 Aile Möldre  
 
Infoteaduse teoreetilised alused  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
INT6015.DT Intellektuaalse omandi kaitse 4 Silvi Metsar  
INT6081.DT Infootsing ja andmekaeve 5 Sirje Virkus  
 
Teabeteeninduse korraldus  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
INT6010.DT Organisatsiooni teabeprotsessid 4 Elviine Uverskaja  
INT6078.DT Mäluasutuste juhtimine ja turundus 6 Silvi Metsar  
 
Kohustuslikud ained: 19 EAP
Valikained: 12 EAP