Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLMOM/21.DT Matemaatikaõpetaja — Sügis 2022

Peaeriala: Põhikooli matemaatikaõpetaja

Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
KAT7032.HR Arengu ja õppimise toetamine 6  
KAT7044.HR Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid 6  
 
Põhikooli matemaatika didaktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM7104.DT Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika 3 Jüri Kurvits  
MLM7111.DT Matemaatika metoodika praktikum I 3 Jüri Kurvits  
 
Praktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
KAT7036.HR Õpetajakoolituse praktika I 3  
 
Kohustuslikud ained: 21 EAP
Valikained: 0 EAP