Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INITM/19.DT Infoteadus

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained 6 EAP Maht EAP Sügis 2019 Kevad 2020 Sügis 2020 Kevad 2021 Vastutav õppejõud  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6   6      
 
Erialaained  
Kohustuslikud ained 36 EAP Maht EAP Sügis 2019 Kevad 2020 Sügis 2020 Kevad 2021 Vastutav õppejõud  
DTI7002.DT Uurimismeetodid 6   6     Sirje Virkus  
INT7096.DT Infoteaduse teooriad ja metodoloogiad 6 6       Sirje Virkus en
INT7097.DT Infokäitumise ja -otsingu teooriad 6 6       Sirje Virkus  
INT7099.DT Infotegevuse juhtimine ja hindamine 4   4     Silvi Metsar  
INT7153.DT Info- ja teadmusjuhtimise teooriad ja praktikad 4 4       Sirje Virkus  
INT7158.DT Erialaseminar 6       6 Aira Lepik  
INT7161.DT Infoarhitektuur ja -disain 4     4   Elviine Uverskaja  
Valikained vähemalt 12 EAP Maht EAP Sügis 2019 Kevad 2020 Sügis 2020 Kevad 2021 Vastutav õppejõud  
INT7008.DT Infoeetika ja teaberessursside õiguslikud aspektid 4 4       Silvi Metsar  
INT7018.DT Infosüsteemide modelleerimine ja projekteerimine 4   4     Elviine Uverskaja  
INT7117.DT Digitaalraamatukogu teenused ja kasutajad 4 4       Aira Lepik  
INT7126.DT Elektroonilise kirjastamise protsessid 4   4     Aile Möldre  
INT7152.DT Info- ja teadmusjuhtimise poliitikad ja strateegiad 4     4   Elviine Uverskaja  
INT7154.DT Info- ja teadmusühiskonna käsitlused, süsteemid ja tehnoloogiad 4     4   Merle Laurits  
INT7160.DT Digitaalraamatukogu haldamine ja tehnoloogiad 4     4   Marianne Paimre  
 
Valikmoodul: Info- ja haridustehnoloogia  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2019 Kevad 2020 Sügis 2020 Kevad 2021 Vastutav õppejõud  
IFI7026.DT IT-arendamisega seonduvad juriidilised probleemid 4     4   Eero Johannes  
IFI7055.DT Innovatsioonitehnoloogiad 4 4       Mart Laanpere  
IFI7074.DT Tehnoloogiapõhine õpe organisatsioonis 4   4     Kai Pata  
IFI7085.DT IT riskijuhtimine 4 4       Hillar Põldmaa  
IFI7207.DT Digitaalne õppevara 4   4     Mart Laanpere  
IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 4     4   Hans Põldoja  
 
Valikmoodul: Info- ja dokumendihaldus  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2019 Kevad 2020 Sügis 2020 Kevad 2021 Vastutav õppejõud  
INT7151.DT Info- ja dokumendihaldussüsteemid 6 6       Kädi Riismaa  
INT7155.DT Infootsing: strateegiad ja meetodid 4   4     Elviine Uverskaja  
INT7162.DT Infoanalüüsi teenused organisatsioonis 4 4       Elviine Uverskaja  
INT7163.DT Digitaalne säilitamine ja teabehaldus 4   4     Kädi Riismaa  
INT7164.DT Digitaalne ja dokumentaalne kultuuripärand 6     6   Aile Möldre  
 
Erialane võõrkeel  
Valikained vähemalt 6 EAP Maht EAP Sügis 2019 Kevad 2020 Sügis 2020 Kevad 2021 Vastutav õppejõud  
LCE6523.HT Erialane inglise keel I 6   6      
LCE6524.HT Erialane inglise keel II 6   6      
LCE7302.HT Akadeemiline inglise keel 6   6      
 
Praktika  
Valikained vähemalt 6 EAP Maht EAP Sügis 2019 Kevad 2020 Sügis 2020 Kevad 2021 Vastutav õppejõud  
DTI7001.DT Välispraktika 9         Hans Põldoja  
INT7156.DT Info- ja teadmusjuhtimise praktika 6     6   Silvi Metsar  
 
Vabaained  
Valikained vähemalt 6 EAP  
 
Magistritöö  
Kohustuslikud ained 24 EAP  
 
Semestrivaade: Sügis 2019 Kevad 2020 Sügis 2020 Kevad 2021
 
Üliõpilaste edasijõudmine Nominaaljaotuse tasakaal
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/INITM/19.DT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/INITM/19.DT