Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLMOM/18.DT Matemaatikaõpetaja

Peaeriala: Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja

Erialaained  
Kohustuslikud ained 32 EAP Maht EAP Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Sügis 2020 Kevad 2021 Vastutav õppejõud  
MLM7117.DT Matemaatika ajalugu 4 4           Mart Abel  
MLM7204.DT Matemaatiline modelleerimine 4 4           Tõnu Tõnso  
MLM7404.DT Elementaarmatemaatika valitud peatükke II 4         4   Madis Lepik  
MLM7406.DT Valikseminar I 3         3   Madis Lepik  
MLM7407.DT Valikseminar II 3           3 Madis Lepik  
MLM7408.DT Ülevaade algebrast ja geomeetriast 5 5           Alar Leibak  
MLM7409.DT Matemaatilise analüüsi valitud peatükke 5   5         Anna Šeletski  
MLM7410.DT Statistika ja andmeanalüüs 4         4   Kairi Osula  
 
Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Sügis 2020 Kevad 2021 Vastutav õppejõud  
KAT7031.HR Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid 6     6        
KAT7032.HR Arengu ja õppimise toetamine 6     6        
KAT7033.HR Õppe diferentseerimine 6       6      
KAT7034.HR Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas 6       6      
Valikained vähemalt 6 EAP Maht EAP Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Sügis 2020 Kevad 2021 Vastutav õppejõud  
IFI7084.DT Haridustehnoloogia koolis 4 4           Kai Pata  
KAT7022.HR Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uurimismeetodid kasvatusteadustes 3 3            
KAT7024.HR Kogemusõpe avatud õppekeskkonnas 3 3            
KAT7035.HR Kasvatus- ja haridusmõtlemise arengulugu 6 6            
KAT7038.HR Õpi- ja käitumisraskustega õpilane ainetunnis 3 3            
KAT7039.HR Aine- ja keeleõppe lõimimine mitmekultuurilises õpikeskkonnas 6 6            
KUM7135.FK Hääl õpetaja töös 3 3            
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6 6            
 
Gümnaasiumi matemaatika didaktika  
Kohustuslikud ained 22 EAP Maht EAP Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Sügis 2020 Kevad 2021 Vastutav õppejõud  
MLM7103.DT Matemaatika didaktika 4 4           Madis Lepik  
MLM7104.DT Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika 3     3       Jüri Kurvits  
MLM7105.DT Gümnaasiumi matemaatika õpetamise metoodika 3       3     Madis Lepik  
MLM7111.DT Matemaatika metoodika praktikum I 3     3       Jüri Kurvits  
MLM7112.DT Matemaatika metoodika praktikum II 3       3     Madis Lepik  
MLM7206.DT Digivahendid matemaatikaõppes 3   3         Jüri Kurvits  
MLM7405.DT Heuristika koolimatemaatikas 3   3         Madis Lepik  
 
Praktika  
Kohustuslikud ained 18 EAP Maht EAP Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Sügis 2020 Kevad 2021 Vastutav õppejõud  
KAT7036.HR Õpetajakoolituse praktika I 3     3        
KAT7037.HR Õpetajakoolituse praktika II 3       3      
MLM7198.DT Õpetajakoolituse põhipraktika I 6         6   Annika Volt  
MLM7199.DT Õpetajakoolituse põhipraktika II 6           6 Annika Volt  
 
Magistritöö  
Kohustuslikud ained 18 EAP  
 
Semestrivaade: Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Sügis 2020 Kevad 2021
 
Üliõpilaste edasijõudmine Nominaaljaotuse tasakaal
 
Peaerialad:
Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/MLMOM/18.DT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/MLMOM/18.DT