Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

AIG7234.HT Õpetajakoolituse põhipraktika II

Õppeaine nimetus inglise keeles: Teaching Practice II
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/AIG7234.HT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/AIG7234.HT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/19.DT Informaatikaõpetaja