Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppeained | Õppejõud | Avaldused | Päringud

Õppekava kuraator

Õppekava kood Õppekava nimetus Õppetase
AIAJB.HT Ajalugu bakalaureuseõpe
KAKLI.HR Klassiõpetaja magistriõpe
KUIKB.LT Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö bakalaureuseõpe
MLLB.LT Integreeritud loodusteadused bakalaureuseõpe

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
AIE7328.HT Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse didaktika I 6
AIG7234.HT Õpetajakoolituse põhipraktika II 6
AKJ6292.YK Ühiskond ja õigus 6
AKJ7177.YK E-valitsuse õiguslikud alused 6
BFI7025.FK Mängutööstus 4
BFI7027.FK Transmeedia loojutustuse teooriad ja meetodid 4
BFI7029.FK Liikuva graafika kujundus 4
BFR7001.FK Enesemääratletud õppimine digitaalsetes tõsimängudes 3
COD1.DT Digitaalinformatsiooni korraldus 15
COD2.DT Juurdepääs digitaalraamatukogudele 15
COD3.DT Digitaalraamatukogude kasutajad ja kasutamine: kvantitatiivne ja kvalitatiivne hindamine 15
DTI8001.DT Erialane rakenduslik tegevus 6
DTI8002.DT Ülikoolipraktika 6
DTI8004.DT Eriala individuaalaine 6
DTI8005.DT Doktoritöö 180
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6
EKE8008.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 4
GRT8509.HT Terminoloogiaseminar 2
HIK6086.HT Sissejuhatus digihumanitaariasse 6
HIK6087.HT Digitaalne kultuuriloome 6
IFI6014.DT Operatsioonisüsteemid 3
IFI6025.DT Seminaritöö 4
IFI6050.DT Bakalaureusetöö 9
IFI6063.DT Infotehnoloogia eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid 4
IFI6072.DT Arvutiriistvara 3
IFI6095.DT Veebiraamistikud 3
IFI6100.DT Bakalaureusetöö 6
IFI6103.DT Vabavara paketid ja praktikad 4
IFI6203.DT Robootika 4
IFI6216.DT Bakalaureusetöö 12
IFI7014.DT Magistritöö 15
IFI7017.DT Informaatika pedagoogiline praktika 3
IFI7027.DT Erialane rakenduslik tegevus 6
IFI7040.DT Magistritöö 30
IFI7041.DT Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika 4
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4
IFI7052.DT Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud 3
IFI7056.DT Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon 4
IFI7057.DT Haridustehnoloogiline nõustamine 3
IFI7064.DT Õpihaldussüsteemid 3
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3
IFI7070.DT Statistilised järeldused uurimistöös 3
IFI7080.DT Haridustehnoloogia I 3
IFI7081.DT Haridustehnoloogia II 3
IFI7082.DT Haridustehnoloogia III 3
IFI7088.DT Riistvara koolis 4
IFI7089.DT Magistritöö 24
IFI7090.DT Nutiseadmete pedagoogilised ja rakenduslikud aspektid 4
IFI7155.DT Kasutajakogemuse hindamine 5
IFI7163.DT Digitaalsete mängude disain 5
IFI7166.DT Semantilised tarkvaralahendused 4
IFI7170.DT Disain kasutaja kaasamiseks 4
IFI7171.DT Inimese ja arvuti interaktsiooni filosoofilised aspektid 4
IFI7175.DT Jätkusuutlikkus inimese ja arvuti interaktsioonis 4
IFI7176.DT Uurimismeetodid inimese-arvuti interaktsioonis 4
IFI7185.DT Infoarhitektuur 4
IFI7201.DT Digiajastu kirjaoskus 4
IFI7212.DT Kvantitatiivne andmeanalüüs 6
IFI7214.DT Disaini- ja arenduslabor 4
IFI7303.DT Füsioloogia-põhine ja afektiivne tarkvaraarendus 4
IFI7304.DT Taju ja tähelepanu digitaalses meedias 4
IFI7305.DT Tunnetus ja emotsioon digitaalses meedias 4
IFI7309.DT Interaktiivsete tarkvarasüsteemide loomine 4
IFI7310.DT Kasutajakogemuse hindamine 4
IFI7324.DT Enesemääratletud õppimine digitaalsetes tõsimängudes 4
IFI7401.DT Kollektiivne intelligentsus sotsiotehnilistes süsteemides 6
IFI7403.DT Andmepõhine otsustamine ja muutuste juhtimine organisatsioonis 6
IFI7409.DT Tarkvarasüsteemide osalusdisain 6
IFI8105.DT Doktoritöö 180
IFI8108.DT Eriala individuaalaine 6
IFI8112.DT Lõppkasutajast lähtuv tarkvaradisain 4
INT6001.DT Infootsing: allikad ja meetodid 4
INT6002.DT Sissejuhatus infoteadustesse 6
INT6003.DT Infoteaduste uurimismeetodid 6
INT6009.DT Infoallikad ja infootsing 6
INT6027.DT Bakalaureuseeksam 6
INT6031.DT Elektrooniline kirjastamine 5
INT6032.DT Kultuuripärand: juurdepääs ja säilitamine 5
INT6046.DT Informatsiooninduse areng ja ajalugu 4
INT6048.DT Metaandmete loomine ja rakendused 4
INT6051.DT Info- ja mäluasutuste juhtimine 4
INT6054.DT Arhiivinduse teooria ja ajalugu 4
INT6056.DT Arhivaalide säilitamine 5
INT6068.DT Bakalaureusetöö 12
INT6075.DT Kogude arendus ja haldus 6
INT6078.DT Mäluasutuste juhtimine ja turundus 6
INT7044.DT Magistrieksam 15
INT7045.DT Info- ja teadmusjuhtimine 15
INT7086.DT Dokumendihalduse ja arhiivinduse arengulugu 4
INT7096.DT Infoteaduse teooriad ja metodoloogiad 6
INT7099.DT Infotegevuse juhtimine ja hindamine 4
INT7106.DT Dokumendi- ja arhiivihalduse üldprintsiibid 4
INT7115.DT Digitaalne informatsioon ja selle haldamine 4
INT7116.DT Digitaalsete kogude arendus 4
INT7119.DT Dokumentaalne ja digitaalne kultuuripärand 4
INT7120.DT Mäluasutuste spetsiifika ja infosüsteemid 4
INT7121.DT Töö kultuuripärandi kollektsioonidega 4
INT7122.DT Raamatuteadus 4
INT7124.DT Säilitamisteadus 4
INT7125.DT Dokumentaalse kultuuripärandi haldamise praktika 4
INT7131.DT Arhiivihaldus 4
INT7133.DT Magistritöö 30
INT7154.DT Info- ja teadmusühiskonna käsitlused, süsteemid ja tehnoloogiad 4
INT8002.DT Konverentsiettekanne 3
INT8003.DT Erialane rakenduslik tegevus 3
INT8004.DT Uurimistöö juhendamine 3
INT8005.DT Uurimistöö retsenseerimine/oponeerimine 4
INT8006.DT Erialane õppetöö I 3
INT8009.DT Infoteaduse erikursus I 6
INT8010.DT Infoteaduse erikursus II 6
INT8011.DT Doktoriseminar: ettekanne 6
INT8013.DT Doktoriseminar: osalemine I 2
INT8014.DT Doktoriseminar: osalemine II 2
INT8015.DT Teadusartikli avaldamine 6
INT8016.DT Magistritöö juhendamine 6
INT8017.DT Erialane õppetöö II 6
INT8018.DT Doktoriseminar: retsenseerimine 3
INT8020.DT Praktiline teadusloome sotsiaalteadustes 6
INT8021.DT Doktoriseminar: retsenseerimine 4
INT8022.DT Terminoloogiaseminar 2
INT8023.DT Erialaseminar I 4
INT8024.DT Erialaseminar II 2
INT8025.DT Kvalifikatsioonieksam infoteaduses 6
INT8026.DT Erialane teadus- ja arendustegevus 3
INT8027.DT Erialane õppetöö I 3
INT8028.DT Uurimistöö juhendamine 6
KAD8045.HR Õppimine ja õpetamine ülikoolis 4
KAD8057.HR Teadusartikli kirjutamine 3
KAM7039.HR Õppimine ja keskkond 6
KAT7022.HR Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uurimismeetodid kasvatusteadustes 3
KAT7024.HR Kogemusõpe avatud õppekeskkonnas 3
KAT7031.HR Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid 6
KAT7032.HR Arengu ja õppimise toetamine 6
KAT7033.HR Õppe diferentseerimine 6
KAT7034.HR Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas 6
KAT7035.HR Kasvatus- ja haridusmõtlemise arengulugu 6
KAT7036.HR Õpetajakoolituse praktika I 3
KAT7037.HR Õpetajakoolituse praktika II 3
KAT7038.HR Õpi- ja käitumisraskustega õpilane ainetunnis 3
KAT7039.HR Aine- ja keeleõppe lõimimine mitmekultuurilises õpikeskkonnas 6
KAT7044.HR Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid 6
KOI7001.FK Riski- ja kriisikommunikatsiooni teooriad 4
KUM7135.FK Hääl õpetaja töös 3
LCE6421.HT Erialane inglise keel I 6
LCE6422.HT Erialane inglise keel II 6
LCE6423.HT Erialane inglise keel III 6
LCE6424.HT Erialane inglise keel I 6
LCE6425.HT Erialane inglise keel II 6
LCE6426.HT Erialane inglise keel III 6
LCE6521.HT Erialane inglise keel I 6
LCE6522.HT Erialane inglise keel II 6
LCE6523.HT Erialane inglise keel I 6
LCE6524.HT Erialane inglise keel II 6
LCE7302.HT Akadeemiline inglise keel 6
LTI6003.LT Välispraktika 9
MLM6000.DT Bakalaureusetöö 12
MLM6018.DT Seminaritöö 3
MLM6020.DT Bakalaureusetöö 7
MLM6040.DT Bakalaureusetöö 6
MLM6218.DT Seminaritöö 3
MLM6230.DT Planeerimise ja juhtimise matemaatilised meetodid 5
MLM6236.DT Rakenduslik geomeetria 4
MLM6312.DT Kompleksmuutuja funktsioonid 6
MLM6313.DT Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika II 6
MLM6403.DT Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika 6
MLM6406.DT Pidevad struktuurid 6
MLM6407.DT Diferentsiaalgeomeetria 6
MLM6666.DT Planeerimise ja juhtimise matemaatilised meetodid 6
MLM7001.DT Funktsionaalanalüüs 5
MLM7006.DT Reaalmuutuja funktsioonide teooria 6
MLM7011.DT Matemaatilise analüüsi valitud peatükke 6
MLM7101.DT Matemaatika ajalugu 3
MLM7133.DT Matemaatika didaktika koolipraktikas 3
MLM7150.DT Bakalaureusetöö 15
MLM7171.DT Magistritöö 16
MLM7188.DT Magistritöö 15
MLM7200.DT Magistritöö 24
MLM7214.DT Diferentsiaalgeomeetria 5
MLM7288.DT Magistritöö 30
MLM7304.DT Matemaatika ja füüsika õpetamise metoodika I 5
MLM7305.DT Matemaatika ja füüsika õpetamise metoodika II 5
MLM7306.DT Matemaatika ja füüsika õpetamise metoodika III 5
MLM8002.DT Harmooniline analüüs ja funktsioonide lähendamine 4
MLM8004.DT Harmooniline analüüs ja funktsioonide lähendamine 6
MLM8020.DT Matemaatika erialaseminar II 6
MLM8021.DT Matemaatika erialakirjanduse seminar I 6
MLM8024.DT Matemaatika erialaseminar II 9
MLM8026.DT Matemaatika erialakirjanduse seminar II 6
MLM8032.DT Funktsionaalanalüüsi rakendused 6
MLM8201.DT Dünaamilised süsteemid ja numbriline modelleerimine 6
MLM8202.DT Funktsionaalanalüüsi rakendused 4
MLM8210.DT Matemaatika erialaseminar I 6
MLM8211.DT Matemaatika erialakirjanduse seminar I 6
MLM8224.DT Matemaatika erialaseminar I 3
MLM8225.DT Matemaatika erialaseminar II 3
PSO7003.LT Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia organisatsioonis 5
PSO7004.LT Personalijuhtimine 5
PSO7037.LT Läbirääkimised 4
PSO7068.LT Mõjustamispsühholoogia 4
PSP7079.LT Kultuur, kõne ja mõtlemine 4
RAS7741.YK Andmeanalüütika R-keeles 4
RAS8006.YK Kvalitatiivsete meetodite seminar 6
RIM6101.YK Ettevõtlus ja majandus 6
RIP7500.YK Ühiskonna ja poliitika teooria 4
RIP7513.YK Turvalisus, privaatsus ja usaldus 4
RIP7515.YK Kodanikuühiskond ja ühiskondlikud innovatsioonid 6
RIT6101.YK Riik, poliitika ja valitsemine 6
RIT7501.YK Kodanikuosalus ja koosloome avalikes poliitikates 6
RIT7504.YK Magistriseminar 6
STS7501.YK Sotsiaalne innovatsioon ja vastutustundlik valitsemine 6
STS7503.YK E-valitsemine vastutustundlikuks innovatsiooniks 6
YDP7001.YM Õpetajakoolituse praktika I 6
YDP7002.YM Õpetajakoolituse praktika II 6
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6

Sügis 2019

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
AIE7328.HT Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse didaktika I 6 IFIOM/19.DT  
BFI7027.FK Transmeedia loojutustuse teooriad ja meetodid 4 DTLGM/19.DT en
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6 IFITD/19.DT  
HIK6086.HT Sissejuhatus digihumanitaariasse 6 AIAJB/19.HT  
KAD8045.HR Õppimine ja õpetamine ülikoolis 4 IFITD/18.DT en
KAD8045.HR Õppimine ja õpetamine ülikoolis 4 IFITD/19.DT en
KAT7022.HR Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uurimismeetodid kasvatusteadustes 3 IFIOM/18.DT  
KAT7022.HR Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uurimismeetodid kasvatusteadustes 3 MLMOM/19.DT  
KAT7022.HR Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uurimismeetodid kasvatusteadustes 3 MLMOM/19.DT  
KAT7024.HR Kogemusõpe avatud õppekeskkonnas 3 MLMOM/19.DT  
KAT7024.HR Kogemusõpe avatud õppekeskkonnas 3 IFIOM/18.DT  
KAT7024.HR Kogemusõpe avatud õppekeskkonnas 3 MLMOM/19.DT  
KAT7031.HR Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid 6 MLMOM/18.DT  
KAT7031.HR Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid 6 MLMOM/18.DT  
KAT7032.HR Arengu ja õppimise toetamine 6 IFIOM/19.DT  
KAT7032.HR Arengu ja õppimise toetamine 6 MLMOM/18.DT  
KAT7032.HR Arengu ja õppimise toetamine 6 MLMOM/18.DT  
KAT7035.HR Kasvatus- ja haridusmõtlemise arengulugu 6 MLMOM/19.DT  
KAT7035.HR Kasvatus- ja haridusmõtlemise arengulugu 6 IFIOM/18.DT  
KAT7035.HR Kasvatus- ja haridusmõtlemise arengulugu 6 MLMOM/19.DT  
KAT7036.HR Õpetajakoolituse praktika I 3 MLMOM/18.DT  
KAT7036.HR Õpetajakoolituse praktika I 3 MLMOM/18.DT  
KAT7038.HR Õpi- ja käitumisraskustega õpilane ainetunnis 3 MLMOM/19.DT  
KAT7038.HR Õpi- ja käitumisraskustega õpilane ainetunnis 3 IFIOM/18.DT  
KAT7038.HR Õpi- ja käitumisraskustega õpilane ainetunnis 3 MLMOM/19.DT  
KAT7039.HR Aine- ja keeleõppe lõimimine mitmekultuurilises õpikeskkonnas 6 MLMOM/19.DT  
KAT7039.HR Aine- ja keeleõppe lõimimine mitmekultuurilises õpikeskkonnas 6 MLMOM/19.DT  
KAT7039.HR Aine- ja keeleõppe lõimimine mitmekultuurilises õpikeskkonnas 6 IFIOM/18.DT  
KAT7044.HR Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid 6 IFIOM/19.DT  
KOI7001.FK Riski- ja kriisikommunikatsiooni teooriad 4 IFITM/19.DT  
KUM7135.FK Hääl õpetaja töös 3 MLMOM/19.DT  
KUM7135.FK Hääl õpetaja töös 3 MLMOM/19.DT  
KUM7135.FK Hääl õpetaja töös 3 IFIOM/18.DT  
MLM6407.DT Diferentsiaalgeomeetria 6 MLMB/17.DT  
PSO7003.LT Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia organisatsioonis 5 IFITM/19.DT  
RIP7515.YK Kodanikuühiskond ja ühiskondlikud innovatsioonid 6 IFIMM/19.DT en
RIP7515.YK Kodanikuühiskond ja ühiskondlikud innovatsioonid 6 DTOSM/19.DT en
STS7501.YK Sotsiaalne innovatsioon ja vastutustundlik valitsemine 6 DTOSM/19.DT en
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6 DTLGM/18.DT  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6 MLMOM/19.DT  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6 IFITM/18.DT  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6 IFHTM/19.DT  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6 IFIFB/17.DT  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6 INITB/18.DT  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6 IFIOM/18.DT  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6 MLMB/17.DT  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6 MLMOM/19.DT  

Kevad 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
BFI7029.FK Liikuva graafika kujundus 4 DTLGM/19.DT en
DTI7002.DT Uurimismeetodid 6 IFITM/19.DT  
DTI7002.DT Uurimismeetodid 6 IFHTM/19.DT  
HIK6087.HT Digitaalne kultuuriloome 6 AIAJB/19.HT  
IFI6203.DT Robootika 4 MLLB/18.LT  
IFI6203.DT Robootika 4 KUIKB/18.LT  
IFI6203.DT Robootika 4 KAKLI/18.HR  
IFI7402.DT Suur-, ava- ja linkandmed 6 DTOSM/19.DT en
KAT7033.HR Õppe diferentseerimine 6 MLMOM/18.DT  
KAT7033.HR Õppe diferentseerimine 6 IFIOM/19.DT  
KAT7033.HR Õppe diferentseerimine 6 MLMOM/18.DT  
KAT7034.HR Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas 6 MLMOM/18.DT  
KAT7034.HR Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas 6 IFIOM/19.DT  
KAT7034.HR Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas 6 MLMOM/18.DT  
KAT7037.HR Õpetajakoolituse praktika II 3 MLMOM/18.DT  
KAT7037.HR Õpetajakoolituse praktika II 3 MLMOM/18.DT  
LCE6421.HT Erialane inglise keel I 6 IFIFB/18.DT  
LCE6421.HT Erialane inglise keel I 6 MLMB/18.DT  
LCE6422.HT Erialane inglise keel II 6 IFIFB/18.DT  
LCE6422.HT Erialane inglise keel II 6 MLMB/18.DT  
LCE6423.HT Erialane inglise keel III 6 IFIFB/18.DT  
LCE6423.HT Erialane inglise keel III 6 MLMB/18.DT  
LCE6521.HT Erialane inglise keel I 6 IFHTM/19.DT  
LCE6521.HT Erialane inglise keel I 6 IFITM/19.DT  
LCE6522.HT Erialane inglise keel II 6 IFHTM/19.DT  
LCE6522.HT Erialane inglise keel II 6 IFITM/19.DT  
LCE6523.HT Erialane inglise keel I 6 INITM/19.DT  
LCE6523.HT Erialane inglise keel I 6 INITB/19.DT  
LCE6524.HT Erialane inglise keel II 6 INITM/19.DT  
LCE6524.HT Erialane inglise keel II 6 INITB/19.DT  
LCE7302.HT Akadeemiline inglise keel 6 INITM/19.DT  
LCE7302.HT Akadeemiline inglise keel 6 IFHTM/19.DT  
LCE7302.HT Akadeemiline inglise keel 6 IFITM/19.DT  
MLM6312.DT Kompleksmuutuja funktsioonid 6 MLMB/17.DT  
PSO7004.LT Personalijuhtimine 5 IFITM/19.DT  
PSO7037.LT Läbirääkimised 4 IFITM/18.DT  
PSO7037.LT Läbirääkimised 4 IFITM/19.DT  
PSP7079.LT Kultuur, kõne ja mõtlemine 4 DTLGM/19.DT en
PSP7079.LT Kultuur, kõne ja mõtlemine 4 IFIMM/19.DT en
RIM6101.YK Ettevõtlus ja majandus 6 IFIOM/19.DT  
RIT7501.YK Kodanikuosalus ja koosloome avalikes poliitikates 6 DTOSM/19.DT en
RIT7504.YK Magistriseminar 6 DTOSM/19.DT en
STS7503.YK E-valitsemine vastutustundlikuks innovatsiooniks 6 DTOSM/19.DT en
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6 INITM/19.DT  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6 IFIMM/19.DT  

Sügis 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
AKJ6292.YK Ühiskond ja õigus 6 IFIOM/19.DT  
AKJ7177.YK E-valitsuse õiguslikud alused 6 DTOSM/19.DT en
IFI6095.DT Veebiraamistikud 3 IFIFB/18.DT  
IFI6203.DT Robootika 4 IFIFB/19.DT  
IFI6203.DT Robootika 4 IFIFB/18.DT  
IFI7041.DT Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika 4 HKLOR/18.HK  
IFI7041.DT Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika 4 HKIFR/18.HK  
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4 MLLB/18.LT  
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4 MLBB/18.LT  
IFI7408.DT Infotehnoloogia strateegiline juhtimine 6 IFITM/19.DT  
KAT7022.HR Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uurimismeetodid kasvatusteadustes 3 IFIOM/19.DT  
KAT7024.HR Kogemusõpe avatud õppekeskkonnas 3 IFIOM/19.DT  
KAT7032.HR Arengu ja õppimise toetamine 6 MLMOM/19.DT  
KAT7032.HR Arengu ja õppimise toetamine 6 MLMOM/19.DT  
KAT7035.HR Kasvatus- ja haridusmõtlemise arengulugu 6 IFIOM/19.DT  
KAT7036.HR Õpetajakoolituse praktika I 3 MLMOM/19.DT  
KAT7036.HR Õpetajakoolituse praktika I 3 MLMOM/19.DT  
KAT7038.HR Õpi- ja käitumisraskustega õpilane ainetunnis 3 IFIOM/19.DT  
KAT7039.HR Aine- ja keeleõppe lõimimine mitmekultuurilises õpikeskkonnas 6 IFIOM/19.DT  
KAT7044.HR Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid 6 MLMOM/19.DT  
KAT7044.HR Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid 6 MLMOM/19.DT  
KUM7135.FK Hääl õpetaja töös 3 IFIOM/19.DT  
MLM6004.DT Diferentsiaalvõrrandid 4 MLMB/18.DT  
MLM6103.DT Elementaarmatemaatika III 3 MLMB/19.DT  
MLM6133.DT Elementaarmatemaatika III 4 KAKLI/19.HR  
MLM6183.DT Sissejuhatus analüütilisse geomeetriasse 4 KAKLI/19.HR  
MLM6246.DT Arvutusmeetodid 4 MLMB/18.DT  
MLM6253.DT Kaasaegne geomeetria 4 MLMB/19.DT  
MLM6301.DT Optimeerimine majanduses 6 MLMB/18.DT  
MLM6305.DT Finantsmatemaatika alused 4 MLMB/19.DT  
MLM6410.DT Praktika I 3 MLMB/18.DT  
MLM6503.DT Matemaatiline analüüs III 4 MLMB/19.DT  
MLM6505.DT Matemaatilise analüüsi valitud peatükke 3 MLMB/18.DT  
MLM6506.DT Tõenäosusteooria algkursus 4 MLMB/19.DT  
MLM6523.DT Algebra II 4 MLMB/19.DT  
MLM7103.DT Matemaatika didaktika 4 KAKLI/19.HR  
MLM7104.DT Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika 3 IFIOM/19.DT  
MLM7198.DT Õpetajakoolituse põhipraktika I 6 MLMOM/18.DT  
MLM7198.DT Õpetajakoolituse põhipraktika I 6 MLMOM/18.DT  
RAS7741.YK Andmeanalüütika R-keeles 4 DTOSM/19.DT en
RIP7500.YK Ühiskonna ja poliitika teooria 4 DTOSM/19.DT en
RIP7513.YK Turvalisus, privaatsus ja usaldus 4 DTOSM/19.DT en
RIT6101.YK Riik, poliitika ja valitsemine 6 IFIOM/19.DT  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6 IFIFB/18.DT  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6 MLMB/18.DT  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6 IFITM/19.DT  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6 DTOSM/19.DT  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6 INITB/19.DT  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6 DTLGM/19.DT  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6 IFIOM/19.DT  

Kevad 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
AIG7234.HT Õpetajakoolituse põhipraktika II 6 IFIOM/19.DT  
IFI6203.DT Robootika 4 KAKLI/19.HR  
IFI6203.DT Robootika 4 KUIKB/19.LT  
IFI7304.DT Taju ja tähelepanu digitaalses meedias 4 IFIMM/19.DT en
KAT7033.HR Õppe diferentseerimine 6 MLMOM/19.DT  
KAT7033.HR Õppe diferentseerimine 6 MLMOM/19.DT  
KAT7034.HR Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas 6 MLMOM/19.DT  
KAT7034.HR Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas 6 MLMOM/19.DT  
KAT7037.HR Õpetajakoolituse praktika II 3 MLMOM/19.DT  
KAT7037.HR Õpetajakoolituse praktika II 3 MLMOM/19.DT  
LCE6521.HT Erialane inglise keel I 6 IFIFB/19.DT  
LCE6521.HT Erialane inglise keel I 6 MLMB/19.DT  
LCE6522.HT Erialane inglise keel II 6 MLMB/19.DT  
LCE6522.HT Erialane inglise keel II 6 IFIFB/19.DT  
MLM6180.DT Diskreetse matemaatika elemendid 4 KAKLI/19.HR  
MLM6180.DT Diskreetse matemaatika elemendid 4 IFIOM/19.DT  
MLM6206.DT Arvuteooria 4 MLMB/19.DT  
MLM6300.DT Matemaatiline planeerimine 6 MLMB/19.DT  
MLM6308.DT Tabelarvutus ja programmeerimine 4 MLMB/19.DT en
MLM6309.DT Tabelarvutus ja programmeerimine 4 MLMB/19.DT en
MLM6411.DT Praktika II 3 MLMB/18.DT  
MLM6504.DT Matemaatiline analüüs IV 4 MLMB/19.DT  
MLM6507.DT Matemaatiline statistika 3 MLMB/19.DT  
MLM7166.DT Digivahendid matemaatikaõppes 4 KAKLI/19.HR  
MLM7199.DT Õpetajakoolituse põhipraktika II 6 IFIOM/19.DT  
MLM7199.DT Õpetajakoolituse põhipraktika II 6 MLMOM/18.DT  
MLM7199.DT Õpetajakoolituse põhipraktika II 6 MLMOM/18.DT  
MLM7403.DT Elementaarmatemaatika valitud peatükke I 4 IFIOM/19.DT  

Sügis 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
IFI6095.DT Veebiraamistikud 3 IFIFB/19.DT  
MLM6004.DT Diferentsiaalvõrrandid 4 MLMB/19.DT  
MLM6184.DT Tõenäosusteooria elemendid 4 KAKLI/19.HR  
MLM6227.DT Matemaatiline modelleerimine 4 MLMB/19.DT  
MLM6301.DT Optimeerimine majanduses 6 MLMB/19.DT  
MLM6307.DT Andmetöötlus ja andmekaeve 4 MLMB/19.DT  
MLM6410.DT Praktika I 3 MLMB/19.DT  
MLM6505.DT Matemaatilise analüüsi valitud peatükke 3 MLMB/19.DT  
MLM7504.DT Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika 5 KAKLI/19.HR  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6 MLMB/19.DT  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6 IFIFB/19.DT  

Kevad 2022

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
MLM6225.DT Üldine topoloogia 3 MLMB/19.DT  
MLM6246.DT Arvutusmeetodid 4 MLMB/19.DT  
MLM6306.DT Majandusstatistika meetodid 4 MLMB/19.DT  
MLM6411.DT Praktika II 3 MLMB/19.DT  
MLM7196.DT Kõrvaleriala praktika 3 KAKLI/19.HR  
Süsteem ei näita vabaaineid, ELU projekte ja kaasõppejõuna kavandatud õppetööd.