Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2019

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
AIE7328.HT Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse didaktika I 6 IFIOM/19.DT      
BFI7027.FK Transmeedia loojutustuse teooriad ja meetodid 4 DTLGM/19.DT     en
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6 IFITD/19.DT      
HIK6086.HT Sissejuhatus digihumanitaariasse 6 AIAJB/19.HT      
KAD8045.HR Õppimine ja õpetamine ülikoolis 4     en
KAT7022.HR Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uurimismeetodid kasvatusteadustes 3      
KAT7024.HR Kogemusõpe avatud õppekeskkonnas 3      
KAT7031.HR Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid 6 MLMOM/18.DT      
KAT7032.HR Arengu ja õppimise toetamine 6      
KAT7035.HR Kasvatus- ja haridusmõtlemise arengulugu 6      
KAT7036.HR Õpetajakoolituse praktika I 3 MLMOM/18.DT      
KAT7038.HR Õpi- ja käitumisraskustega õpilane ainetunnis 3      
KAT7039.HR Aine- ja keeleõppe lõimimine mitmekultuurilises õpikeskkonnas 6      
KAT7044.HR Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid 6 IFIOM/19.DT      
KOI7001.FK Riski- ja kriisikommunikatsiooni teooriad 4 IFITM/19.DT      
KUM7135.FK Hääl õpetaja töös 3      
MLM6407.DT Diferentsiaalgeomeetria 6 MLMB/17.DT      
PSO7003.LT Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia organisatsioonis 5 IFITM/19.DT      
RIP7515.YK Kodanikuühiskond ja ühiskondlikud innovatsioonid 6     en
STS7501.YK Sotsiaalne innovatsioon ja vastutustundlik valitsemine 6 DTOSM/19.DT     en
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6      

Kevad 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
BFI7029.FK Liikuva graafika kujundus 4 DTLGM/19.DT     en
HIK6087.HT Digitaalne kultuuriloome 6 AIAJB/19.HT      
IFI6203.DT Robootika 4      
KAT7033.HR Õppe diferentseerimine 6      
KAT7034.HR Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas 6      
KAT7037.HR Õpetajakoolituse praktika II 3 MLMOM/18.DT      
LCE6421.HT Erialane inglise keel I 6      
LCE6422.HT Erialane inglise keel II 6      
LCE6423.HT Erialane inglise keel III 6      
LCE6521.HT Erialane inglise keel I 6      
LCE6522.HT Erialane inglise keel II 6      
LCE6523.HT Erialane inglise keel I 6      
LCE6524.HT Erialane inglise keel II 6      
LCE7302.HT Akadeemiline inglise keel 6      
MLM6312.DT Kompleksmuutuja funktsioonid 6 MLMB/17.DT      
PSO7004.LT Personalijuhtimine 5 IFITM/19.DT      
PSO7037.LT Läbirääkimised 4      
PSP7079.LT Kultuur, kõne ja mõtlemine 4     en
RIM6101.YK Ettevõtlus ja majandus 6 IFIOM/19.DT      
RIT7501.YK Kodanikuosalus ja koosloome avalikes poliitikates 6 DTOSM/19.DT     en
RIT7504.YK Magistriseminar 6 DTOSM/19.DT     en
STS7503.YK E-valitsemine vastutustundlikuks innovatsiooniks 6 DTOSM/19.DT     en
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6      

Sügis 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
AKJ6292.YK Ühiskond ja õigus 6 IFIOM/19.DT      
AKJ7177.YK E-valitsuse õiguslikud alused 6 DTOSM/19.DT     en
IFI6095.DT Veebiraamistikud 3 IFIFB/18.DT      
IFI6203.DT Robootika 4      
IFI7041.DT Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika 4      
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4      
IFI7408.DT Infotehnoloogia strateegiline juhtimine 6 IFITM/19.DT      
KAT7022.HR Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uurimismeetodid kasvatusteadustes 3 IFIOM/19.DT      
KAT7024.HR Kogemusõpe avatud õppekeskkonnas 3 IFIOM/19.DT      
KAT7032.HR Arengu ja õppimise toetamine 6 MLMOM/19.DT      
KAT7035.HR Kasvatus- ja haridusmõtlemise arengulugu 6 IFIOM/19.DT      
KAT7036.HR Õpetajakoolituse praktika I 3 MLMOM/19.DT      
KAT7038.HR Õpi- ja käitumisraskustega õpilane ainetunnis 3 IFIOM/19.DT      
KAT7039.HR Aine- ja keeleõppe lõimimine mitmekultuurilises õpikeskkonnas 6 IFIOM/19.DT      
KAT7044.HR Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid 6 MLMOM/19.DT      
KUM7135.FK Hääl õpetaja töös 3 IFIOM/19.DT      
MLM6004.DT Diferentsiaalvõrrandid 4 MLMB/18.DT      
MLM6103.DT Elementaarmatemaatika III 3 MLMB/19.DT      
MLM6133.DT Elementaarmatemaatika III 4 KAKLI/19.HR      
MLM6183.DT Sissejuhatus analüütilisse geomeetriasse 4 KAKLI/19.HR      
MLM6246.DT Arvutusmeetodid 4 MLMB/18.DT      
MLM6253.DT Kaasaegne geomeetria 4 MLMB/19.DT      
MLM6301.DT Optimeerimine majanduses 6 MLMB/18.DT      
MLM6305.DT Finantsmatemaatika alused 4 MLMB/19.DT      
MLM6410.DT Praktika I 3 MLMB/18.DT      
MLM6503.DT Matemaatiline analüüs III 4 MLMB/19.DT      
MLM6505.DT Matemaatilise analüüsi valitud peatükke 3 MLMB/18.DT      
MLM6506.DT Tõenäosusteooria algkursus 4 MLMB/19.DT      
MLM6523.DT Algebra II 4 MLMB/19.DT      
MLM7103.DT Matemaatika didaktika 4 KAKLI/19.HR      
MLM7104.DT Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika 3 IFIOM/19.DT      
MLM7198.DT Õpetajakoolituse põhipraktika I 6 MLMOM/18.DT      
RAS7741.YK Andmeanalüütika R-keeles 4 DTOSM/19.DT     en
RIP7500.YK Ühiskonna ja poliitika teooria 4 DTOSM/19.DT     en
RIP7513.YK Turvalisus, privaatsus ja usaldus 4 DTOSM/19.DT     en
RIT6101.YK Riik, poliitika ja valitsemine 6 IFIOM/19.DT      
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6      

Kevad 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
AIG7234.HT Õpetajakoolituse põhipraktika II 6 IFIOM/19.DT      
IFI6203.DT Robootika 4      
IFI7304.DT Taju ja tähelepanu digitaalses meedias 4 IFIMM/19.DT     en
KAT7033.HR Õppe diferentseerimine 6 MLMOM/19.DT      
KAT7034.HR Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas 6 MLMOM/19.DT      
KAT7037.HR Õpetajakoolituse praktika II 3 MLMOM/19.DT      
LCE6521.HT Erialane inglise keel I 6      
LCE6522.HT Erialane inglise keel II 6      
MLM6180.DT Diskreetse matemaatika elemendid 4      
MLM6206.DT Arvuteooria 4 MLMB/19.DT      
MLM6300.DT Matemaatiline planeerimine 6 MLMB/19.DT      
MLM6308.DT Tabelarvutus ja programmeerimine 4 MLMB/19.DT     en
MLM6309.DT Tabelarvutus ja programmeerimine 4 MLMB/19.DT     en
MLM6411.DT Praktika II 3 MLMB/18.DT      
MLM6504.DT Matemaatiline analüüs IV 4 MLMB/19.DT      
MLM6507.DT Matemaatiline statistika 3 MLMB/19.DT      
MLM7166.DT Digivahendid matemaatikaõppes 4 KAKLI/19.HR      
MLM7199.DT Õpetajakoolituse põhipraktika II 6      
MLM7403.DT Elementaarmatemaatika valitud peatükke I 4 IFIOM/19.DT      

Sügis 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6095.DT Veebiraamistikud 3 IFIFB/19.DT      
MLM6004.DT Diferentsiaalvõrrandid 4 MLMB/19.DT      
MLM6184.DT Tõenäosusteooria elemendid 4 KAKLI/19.HR      
MLM6227.DT Matemaatiline modelleerimine 4 MLMB/19.DT      
MLM6301.DT Optimeerimine majanduses 6 MLMB/19.DT      
MLM6307.DT Andmetöötlus ja andmekaeve 4 MLMB/19.DT      
MLM6410.DT Praktika I 3 MLMB/19.DT      
MLM6505.DT Matemaatilise analüüsi valitud peatükke 3 MLMB/19.DT      
MLM7504.DT Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika 5 KAKLI/19.HR      
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6      

Kevad 2022

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6225.DT Üldine topoloogia 3 MLMB/19.DT      
MLM6246.DT Arvutusmeetodid 4 MLMB/19.DT      
MLM6306.DT Majandusstatistika meetodid 4 MLMB/19.DT      
MLM6411.DT Praktika II 3 MLMB/19.DT      
MLM7196.DT Kõrvaleriala praktika 3 KAKLI/19.HR      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.