Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

BFI7025.FK Mängutööstus

Õppeaine nimetus inglise keeles: Game Industry
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/BFI7025.FK
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/BFI7025.FK
Kavandatud kursused Toimunud kursused