Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

BFR7001.FK Enesemääratletud õppimine digitaalsetes tõsimängudes

Õppeaine nimetus inglise keeles: Self-Regulated Learning in Serious Digital Games
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/BFR7001.FK
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/BFR7001.FK
Kavandatud kursused Toimunud kursused