Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6068.DT Sissejuhatus infosüsteemidesse

Õppeaine nimetus inglise keeles: Introduction to Information Systems
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Jelena Vendelin
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6068.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6068.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/18.DT Informaatika Jelena Vendelin  
INITB/18.DT Infoteadus Jelena Vendelin  
  3 rühma    

Kevad 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/19.DT Informaatika Jelena Vendelin  
INITB/19.DT Infoteadus Jelena Vendelin