Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6103.DT Vabavara paketid ja praktikad

Õppeaine nimetus inglise keeles: Free Software Applications and Practices
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6103.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6103.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused